Vad är Funktionshinderkortet?

EU:s Funktionshinderkort har tagits i bruk i Finland år 2018. Genom ett enhetligt Funktionshinderkort kan personer med funktionshinder både i Finland och i övriga EU-länder enkelt påvisa sitt funktionshinder eller sitt behov av assistent t.ex. vid resor inom kollektivtrafik eller vid deltagande i idrotts-, kultur- eller andra evenemang. EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt hjälpmedel för kommunikation och delaktighet.

För tjänsteleverantörer gör det enhetliga kortet det möjligt att utveckla olika kundtjänster. Genom kortet kan personer med funktionshinder i framtiden beaktas bättre.

Funktionshinderkortet är enhetligt i alla de europeiska länder som tar i bruk kortet. Kortet är försett med innehavarens fotografi, namn och födelsedatum, punktskrift och en hologrammärkning. I vissa fall kan Funktionshinderkortet också ha ett A-märke. Det innebär att kortinnehavaren ofta behöver ha en assistent eller stödperson med sig.

På baksidan av kortet kan du välja att lägga till olika symboler med vilka du lätt kan visa på ditt behov av hjälp och stöd. Mera information om symbolerna finns på denna länk.

Det går också att lägga till en QR-kod på kortet. På QR-koden kan kortinnehavaren själv spara information om sitt eget behov av hjälp och stöd. QR-koden går lätt att avläsas med vilken mobil enhet som helst och hjälper tjänsteleverantörer att beakta kortinnehavarens behov. Läs mera om QR-koden på finska här.

I Finland är ca 300 000 personer berättigade till att ansöka om Funktionshinderkortet. Kortet ger inga socialförmåner. I samband med att man tar kortet i bruk uppbärs en summa på tio (10) euro.

EU:s Funktionshinderkort är år 2018 i bruk förutom i Finland även i Belgien, Italien, Cypern, Malta, Estland, Slovenien och Rumänien. Se ytterligare information på EU-kommissionens webbsida via denna länk.

Funktionshinderkortet har utvecklats i Finland med stöd av EU:s grundrättighets-, jämställdhets- och medborgarprogram åren 2016-2017. Sedan början av år 2018 får utvecklingsarbetet stöd av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA genom Veikkaus intäkter.

Bild av EU:s Funktionshinderkortet