Vanligaste frågorna

EU:s Funktionshinderkortet väcker många frågor. På de här sidorna har vi gjort en lista över de vanligaste frågorna.

Vem kan får EU:s Funktionshinderkortet?

I Finland kan ca 300 000 personer få Funktionshinderkortet. Förutsättningen för att få kortet är att man har ett gällande officiellt beslut (till exempel en handikappförmån från Fpa eller ett beslut som baserar sig på handikappservicelagen). En detaljerad lista över kriterierna finns på denna länk och på de här sidorna under rubriken Hur ansöker jag om Funktionshinderkortet?.

 

Hur ansöker jag om Funktionshinderkortet?

För att ansöka om Funktionshinderkortet ska du först kontakta Fpa genom att fylla i blanketten för ansökan om tillstånd att beställa ett kortet. Vidare instruktioner för ansökning av kortet hittar du på denna sida.

 

Hur länge gäller kortet?
Alla kort som har ansökts och beviljats under försöksperioden (2018-2020) gäller fram till år 2028. Giltighetstiden för kort som beställs efter detta kommer förmodligen att vara 10 år.

 

Varför kan inte alla som så önskar få Funktionshinderkortet?

För att kortet ska betjäna dem som behöver mest stöd, måste man begränsa antalet personer som kan få kortet. På basen av en utredning som utfördes av Institutet för hälsa och välfärd (THL) under våren 2017 har mängden av personer som kan få kortet begränsats till ca 300 000. Vissa av dessa personer har möjlighet att få en s.k. A-märkning (behov av assistent).

 

Måste fotografiet på kortet vara ett passfoto som tagits i en fotoaffär?
Det räcker med ett eget fotografi om fotot är tydligt och det går att identifiera kortägaren.

 

Varför behövs en separat e-postadress för varje kortansökan?
Det här beror på datasäkerhetsskäl. På grund av datasäkerhet samlar vi in så lite personuppgifter från de ansökande som möjligt. E-postadresserna fungerar som identifikation av ansökningarna.

 

Jag har inte koder till någon nätbank, vad ska jag göra?
För att slutföra din beställning på nätet behöver du nätbankskoder. Om du eller den person som hjälper dig med din beställning inte har koder för någon nätbank, ska du kontakta Funktionshinderkortets byrå.

 

Hur har arbetsgruppen för Funktionshinderkort-projektet valts?

Arbetsgrupppen för Funktionshinderkort-projektet består av organisationer som redan i flera år aktivt har arbetat för att Funktionshinderkortet ska bli tillgängligt i Finland. De här organisationerna har varit i direkt kontakt med Europakommissionen.

 

Varför är Funktionshinderkortet avgiftsbelagt?
EU:s Funktionshinderkort kostar 10 euro för den som beställer det. I kortets pris ingår produktion av plastkortet, tryck av punktskrift, personifiering av kortet enligt varje kunds önskemål, samt postning av kortet till den adress som beställaren uppgett. Kortets pris fastställdes av Handikappforum rf:s styrelse under sitt möte i april 2018.

 

Varför kan Funktionshinderkortet inte bli en del av FPA-kortet? Varför behövs ett separat kort?
EU:s Funktionshinderkort kommer att vara likadant i alla länder och kommer på så sätt att vara identifierbart och känt också utanför Finland. Därför är Funktionshinderkortet ett separat kort.

 

Hur får man information om Funktionshinderkortet?
Besökmålen för Funktionhinderkortet hittar du på dessa sidor under rubriken Besökmål. Obs! Sökfunktionerna är som bäst under konstruktion och därför syns tills vidare inte all information gällande tillgänglighet. Besöksmålen för Funktionshinderkortet blir hela tiden flera. Tjänsteleverantörer kan anmäla sig som ett besöksmål för Funktionshinderkortet via denna länk.

 

Känner man faktiskt till Funktionshinderkortet över allt i Finland?
Vi har strävat efter att sprida information om Funktionshinderkortet och göra det känt på alla möjliga sätt redan innan kortet togs i bruk. För att göra Funktionshinderkortet bekant i hela landet behöver fick dock stöd från olika handikapporganisationer och lokala aktörer, bl.a. tjänsteleverantörer. Vi tar gärna emot förslag om samarbete på adressen vammaiskortti@kvps.fi

 

Vilken instans svarar för utvecklingen av Funktionshinderkortet?

För arbetet med utveckling av Funktionshinderkortet svarar Funktionshinderkortets byrå. Byrån arbetar i nära samarbete med handikapporganisationer, tjänsteleverantörer och lokala aktörer.  Styrgruppen för Funktionshinderkortets byrå består av Handikappforum rf:s styrelse. Du kan kontakta Funktionshinderkortets byrå per e-post och genom att ringa det avgiftsfria servicenumret. Servicenumret är 0800-122533 och betjänar på måndagar och tisdagar kl. 9-12 och onsdagar kl. 12-15. Kontaktuppgifterna finns också nedan på denna sida.

 

Vad ska jag göra om Funktionshinderkortet försvinner?
Då ska du kontakta Funktionshinderkortets byrå.Vi kan meddela om ditt kort har returnerats till oss och skicka det tillbaka till dig per post. Om kortet inte hittas måste du beställa ett nytt kort. Kortansökan görs på samma sätt som tidigare, det vill säga först ska du skicka en ansökan till Fpa om att få beställa kortet. Blanketten och ansökningsinstruktionerna hittar du på denna länk.

 

Vad ska jag göra om jag hittar ett Funktionshinderkort?
Du kan skicka kortet avgiftsfritt till adressen Vammaiskorttitoimisto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, : 5009474, 00003 Vastauslähetys. Du behöver inget frimärke. Vi skickar kortet till dess ägare efter att ägaren först har kontaktat oss.

 

Vilken instans fortsätter att utveckla Funktionskortet i Finland?
Ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet med Funktionshinderkortet kommer att ges till Funktionskortsbyrån. Funktionskortsbyrån har bara ett kontor, men den fungerar i aktivt samarbete med de olika funktionshinderorganisationerna, tjänsteleverantörerna samt övriga lokala aktörer.