Startsida

Det europeiska Funktionshindekortet

Jämlikhet, delaktighet och aktivitet

 

Funktionshinderkort-projektet

Funktionshinderkort-projektet (2016-2017) är Europeiska kommissionens projekt. Europeiska kommissionen vill främja jämlikhet, delaktighet och rörlighet i Europa bland personer med funktionshinder. Målet är att få ett enhetligt Funktionshinderkort i de europeiska länderna.

Funktionshinderkortet kommer att finnas till för personer som behöver speciellt stöd med att delta i samhällets verksamhet.

Funktionshinderkortet fungerar inte ännu och man kan inte ännu ansöka om det. Vi jobbar som bäst med att utveckla Funktionshinderkortet i Finland.

 

Kom och utveckla Funktionshinderkortet tillsammans med oss!

I vilka situationer skulle Funktionshinderkortet vara till nytta för dig? Ett hurdant kort tycker du att det behövs i Finland? Du kan skriva ner dina egna tankar till oss per e-post på adressen vammaiskortti@kvps.fi

Du kan dela med dig av dina tankar av Funktionshinderkortet också på sociala medier med taggen #vammaiskortti.

Facebook.com/vammaiskortti

Twitter.com/vammaiskortti

 

Funktionshinderkort-teamet:

Petra Tiihonen och Katri Malte-Colliard

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö/Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning

vammaiskortti@kvps.fi

tel. 0207 713 530

I projektets arbetsgrupp deltar Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning), Jaatinen, Hjärnförbundet, Finska Hörselförbundet, Finlands Dövas Förbund, Invalidförbundet, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri (De Utvecklingsstördas Stödförbund i Nyland), Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och FPA.