Till tjänsteleverantörer

Bättre kundservice genom Funktionshinderkortet

Personer med olika funktionshinder är en viktig och växande målgrupp för olika tjänster. EU:s Funktionshinderkort och kännedom om det ökar delaktighet, jämlikhet och möjlighet till aktivitet för personer med funktionshinder. Vi behöver stöd också från dig också din organisation, så att Funktionshinderkortet aktivt kommer i användning i hela landet.

 

Bli en föregångare – anmäl din tjänst som ett besöksmål för Funktionshinderkortet!

Vill du har mera positiv synlighet och få nya kunder för dina tjänster? Kom med och främja delaktighet och möjlighet till ett aktivt liv för personer med funktionshinder! Funktionshinderkortet är en möjlighet att vidga din kundkrets och utveckla dina tjänster så att de blir mera tillgängliga och beaktar personer med funktionshinder som en viktig kundgrupp.

Besöksmål för Funktionshinderkortet kan man bli genom att t.ex. förbinda sig till att erbjuda gratis inträde för assistenter till sådana personer med funktionshinder som har ett A-märke på sitt kort. Vi är också öppna för alla andra förslag. Hur skulle din organisation vilja delta?

Anmäl din tjänst som ett besöksmål för Funktionshinderkortet i länken här.

För alla tjänsteleverantörer som går med i projektet och förbinder sig att förverkliga kortets förmåner, erbjuder vi synlighet förutom på våra webbsidor också på våra sociala medier; Facebook facebook.com/vammaiskortti, Twitter twitter.com/vammaiskortti och Instagram instagram.com/vammaiskortti. Vi uppmuntrar också de kommande kortanvändarna att dela med sig av goda kundupplevelser vid besökmålen för Funktionshinderkortet.

Blev du eller ni intresserade eller har frågor kring Funktionshinderkortet? Kontakta oss väldigt gärna så kan vi tillsammans fundera på hur ni kunde delta!

vammaiskortti@kvps.fi
Tel. 0207 713 530