Aktuellt

Evenemanget Vammaiskortti käyttöön (Ta Funktionshinderkortet i bruk) samlade över 200 deltagare

Under evenemanget som ordnades i Helsingfors 4.12.2017 presenterades EU:s Funktionshinderkort. Om det kommande kortets användningsområden och nytta berättade de sakkunniga som varit med i utvecklingsarbetet kring Funktionshinderkortet, kortets kommande användare samt tjänsteproducenter.

I evenemanget deltog bl.a. Johanna Karimäki, ordförande för riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderfrågor, Tuula Närvä, specialsakkunnig på Fpa, Eveliina Pöyhönen från Social- och hälsovårdsministeriet, överinspektör Jussi Aaltonen vid diskrimineringsombudsmannens byrå, Otso Z. Laxenius från Invalidförbundets förbundsstyrelse, Anna Giss, erfarenhetssakkunnig och bloggare, samt Meelis Joost (Estonian Chamber of Disabled People), som berättade om Estlands Funktionshinderkort.

På plats i Helsingfors samlade evenemanget ca 120 personer och över 80 personer följde programmet via webben.

Illustrerad video 1: EU:s Funktionshinderkort – fler möjligheterIllustrerad video 2: Nya nöjda kunder med EU:s Funktionshinderkort

Anförande1: Petra Tiihonen & Tuula Närvä
Anförande2: Jussi Aaltonen
Anförande3: Meelis Joost
Anförande4: Antti-Jussi Väinölä
Anförande5: Kati Hakala

__________

THL:s redogörelse över kriterierna för beviljande av Funktionshinderkortet

EU:s Funktionshinderkort – vem kan få det? (på finska)