Aktuellt

Meddelande 11.3.2019

EU:s funktionshinderkort till barn och unga som får särskilt stöd

Från och med början av mars kan barn och unga som inom småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen har fått ett beslut om särskilt stöd ansöka om EU:s funktionshinderkort. De kan också beviljas ett kort med beteckningen A, som visar att de behöver en assistent eller stödperson.

EU:s funktionshinderkort togs i bruk i Finland i juni 2018. Funktionshinderkortet är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort med vilket man lätt kan påvisa behovet av hjälp och stöd i samband med fritidstjänster. I Finland finns det cirka 300 000 personer som är berättigade till funktionshinderkortet. På vissa villkor kan en person med funktionsnedsättning beviljas ett funktionshinderkort med beteckningen A, som visar att han eller hon behöver en assistent eller stödperson.

Enligt de ursprungliga kriterierna har många barn och unga med en diagnos inom det neuropsykiatriska spektret inte kunnat få ett funktionshinderkort, trots att den här gruppen har haft ett stort behov av kortet, i synnerhet av ett kort med beteckningen A. En arbetsgrupp har enhälligt föreslagit en ändring av kriterierna och förslaget godkändes av Handikappforums styrelse i januari 2019.

Nytt kriterium: Beslut om särskilt stöd

I fortsättningen kan också barn och unga som har fått ett beslut om särskilt stöd som gjorts upp inom småbarnspedagogiken eller den grundläggande utbildningen beviljas ett kort med beteckningen A. Ändringen träder i kraft genast.

De villkor som gäller för ett beslut om särskilt stöd är i linje med de övriga villkoren för beviljande av funktionshinderkortet. Beslutet om särskilt stöd grundar sig på en pedagogisk utredning som görs upp multiprofessionellt tillsammans med barnets föräldrar. Båda vårdnadshavarna hörs i samband med utredningen. Målen och metoderna för det särskilda stödet samt hur målen ska följas upp beskrivs i en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), som görs upp för barnet.

Så här ansöker du om funktionshinderkort

Ansök om tillstånd att beställa ett funktionshinderkort hos FPA, antingen på nätet eller per post. FPA kontrollerar att du har ett giltigt beslut som berättigar till funktionshinderkortet. Om du har ett sådant beslut som krävs beviljar FPA dig rätt att beställa ett kort och du får per e-post en länk till beställningstjänsten för funktionshinderkort. Sedan måste du själv fylla i din kortansökan och beställa kortet.

En förälder kan inte ansöka om kortet för sitt barns räkning i e-tjänsten. Blanketten för beställningstillstånd och en kopia av ett giltigt beslut om särskilt stöd måste skickas till FPA per post.

Närmare anvisningar för ansökan hittar du på www.fpa.fi/så-här-ansöker-du-om-funktionshinderkort och på www.vammaiskortti.fi/sv.

Närmare information:

Katri Hänninen, chef för byrån för funktionshinderkortet, katri.hanninen@kvps.fi, tfn 020 771 3542

www.vammaiskortti.fi/sv

——————–

Pressmeddelande
4.6.2018

EU:s Funktionshinderkort ger ökade möjligheter till delaktighet för personer med funktionshinder

EU:s Funktionshinderkort (EU Disability Card) har nu tagits i bruk också i Finland. Från och med måndag 4.6 är det möjligt att ansöka om kortet. Ett enhetligt funktionshinderkort har länge varit på önskelistan. Genom att visa upp Funktionshinderkortet kan en person med funktionshinder visa sitt behov av stöd till exempel på resor, vid olika evenemang och vid användning av olika tjänster. EU:s Funktionshinderkort kommer att provanvändas i åtta länder i Europa.

EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt och avgiftsfritt kort som fungerar som ett hjälpmedel för kommunikation och delaktighet för personer med funktionshinder i Finland och i övriga EU-länder. Funktionshinderkortet kostar 10 euro. Kort som har ansökts om under åren 2018–2020 är gäller fram till år 2028.

Kortet beviljas personer som har ett beslut som berättigar till ansökan av Funktionshinderkortet. En lista över besluten finns på adressen https://www.vammaiskortti.fi/sv/ samt Fpa:s nätsidor.

I Finland har EU:s Funktionshinderkort utvecklats i samarbete med olika handikapporganisationer, tjänsteleverantörer, Fpa, Institutet för hälsa och välfärd samt Social- och hälsovårdsministeriet. För koordinering av Funktionshinderkortet svarar  Funktionshinderkortsbyrån i samarbete med Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning (Kvps). Utvecklingsarbetet kring Funktionshinderkortet stöds av intäkter från Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral (STEA) Veikkaus. I Finland fortsätter utvecklingsarbetet med Funktionshinderkortet och kriterierna för beviljande av kortet under en försöksperiod på tre år (2018-2020).

Beställning av Funktionshinderkortet görs på nätet

När man ansöker om Funktionshinderkortet ska man först skicka in en blankett gällande beställningsrätt till Fpa. Fpa kontrollerar att den ansökande har ett giltigt beslut. Efter detta får den ansökande ett e-postmeddelande med en länk, genom vilken kortansökan kan slutföras på nätet. Den som ansöker om kortet behöver en fungerande e-postadress och ett ansiktsfotografi som bifogas till ansökan på nätet. Efter att kortet är betalat, skickas kortet till beställaren per post inom fyra veckor. Den som ansöker om kortet kan också ge fullmakt till någon annan att sköta kortansökan. Tilläggsuppgifter och ansökningsinstruktioner finns på Fpa:s nätsidor och på adressen https://www.vammaiskortti.fi/sv/ på finska, svenska och engelska.

Tjänsteleverantörer som beaktar Funktionshinderkortet utvecklar tillgänglighet

Tjänsteleverantörer inom olika branscher kan förbinda sig till att bli besöksmål för Funktionshinderkort genom att på nätet fylla i en anmälningsblankett för att få bli besöksmål för Funktionshinderkortet. Genom Funktionshinderkortets A-märkning kan t.ex. en assistent få gratis inträde till evenemang. I framtiden önskar man att Funktionshinderkortet får genomslagskraft förutom hos enskilda tjänsteleverantörer även på båt-, buss- och flygbolag, biografkedjor och arrangörer av evenemang, och på sätt utveckla delaktighet för alla människor. Besöksmål för Funktionshinderkortet och tilläggsinformation till tjänsteleverantörer finns på nätet på https://www.vammaiskortti.fi/sv/.

I alla frågor gällande Funktionshinderkortet svarar Funktionshinderkortsbyrån per e-post på vammaiskortti@kvps.fi eller genom att ringa det avgiftsfria servicenumret 0800-122533 må-ti kl. 9-12 och on kl. 12-15.

__________

EU:s Funktionshinderkort ger ökade möjligheter till delaktighet för personer med funktionshinder

Under evenemanget som ordnades i Helsingfors 4.12.2017 presenterades EU:s Funktionshinderkort. Om det kommande kortets användningsområden och nytta berättade de sakkunniga som varit med i utvecklingsarbetet kring Funktionshinderkortet, kortets kommande användare samt tjänsteproducenter.

I evenemanget deltog bl.a. Johanna Karimäki, ordförande för riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderfrågor, Tuula Närvä, specialsakkunnig på Fpa, Eveliina Pöyhönen från Social- och hälsovårdsministeriet, överinspektör Jussi Aaltonen vid diskrimineringsombudsmannens byrå, Otso Z. Laxenius från Invalidförbundets förbundsstyrelse, Anna Giss, erfarenhetssakkunnig och bloggare, samt Meelis Joost (Estonian Chamber of Disabled People), som berättade om Estlands Funktionshinderkort.

På plats i Helsingfors samlade evenemanget ca 120 personer och över 80 personer följde programmet via webben.

Illustrerad video 1: EU:s Funktionshinderkort – fler möjligheter

Illustrerad video 2: Nya nöjda kunder med EU:s Funktionshinderkort

Anförande1: Petra Tiihonen & Tuula Närvä
Anförande2: Jussi Aaltonen
Anförande3: Meelis Joost
Anförande4: Antti-Jussi Väinölä
Anförande5: Kati Hakala

__________

THL:s redogörelse över kriterierna för beviljande av Funktionshinderkortet

EU:s Funktionshinderkort – vem kan få det? (på finska)