Aktuellt

Pressmeddelande
4.6.2018

EU:s Funktionshinderkort ger ökade möjligheter till delaktighet för personer med funktionshinder

EU:s Funktionshinderkort (EU Disability Card) har nu tagits i bruk också i Finland. Från och med måndag 4.6 är det möjligt att ansöka om kortet. Ett enhetligt funktionshinderkort har länge varit på önskelistan. Genom att visa upp Funktionshinderkortet kan en person med funktionshinder visa sitt behov av stöd till exempel på resor, vid olika evenemang och vid användning av olika tjänster. EU:s Funktionshinderkort kommer att provanvändas i åtta länder i Europa.

EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt och avgiftsfritt kort som fungerar som ett hjälpmedel för kommunikation och delaktighet för personer med funktionshinder i Finland och i övriga EU-länder. Funktionshinderkortet kostar 10 euro. Kort som har ansökts om under åren 2018–2020 är gäller fram till år 2028.

Kortet beviljas personer som har ett beslut som berättigar till ansökan av Funktionshinderkortet. En lista över besluten finns på adressen https://www.vammaiskortti.fi/sv/ samt Fpa:s nätsidor.

I Finland har EU:s Funktionshinderkort utvecklats i samarbete med olika handikapporganisationer, tjänsteleverantörer, Fpa, Institutet för hälsa och välfärd samt Social- och hälsovårdsministeriet. För koordinering av Funktionshinderkortet svarar  Funktionshinderkortsbyrån i samarbete med Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning (Kvps). Utvecklingsarbetet kring Funktionshinderkortet stöds av intäkter från Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral (STEA) Veikkaus. I Finland fortsätter utvecklingsarbetet med Funktionshinderkortet och kriterierna för beviljande av kortet under en försöksperiod på tre år (2018-2020).

Beställning av Funktionshinderkortet görs på nätet

När man ansöker om Funktionshinderkortet ska man först skicka in en blankett gällande beställningsrätt till Fpa. Fpa kontrollerar att den ansökande har ett giltigt beslut. Efter detta får den ansökande ett e-postmeddelande med en länk, genom vilken kortansökan kan slutföras på nätet. Den som ansöker om kortet behöver en fungerande e-postadress och ett ansiktsfotografi som bifogas till ansökan på nätet. Efter att kortet är betalat, skickas kortet till beställaren per post inom fyra veckor. Den som ansöker om kortet kan också ge fullmakt till någon annan att sköta kortansökan. Tilläggsuppgifter och ansökningsinstruktioner finns på Fpa:s nätsidor och på adressen https://www.vammaiskortti.fi/sv/ på finska, svenska och engelska.

Tjänsteleverantörer som beaktar Funktionshinderkortet utvecklar tillgänglighet

Tjänsteleverantörer inom olika branscher kan förbinda sig till att bli besöksmål för Funktionshinderkort genom att på nätet fylla i en anmälningsblankett för att få bli besöksmål för Funktionshinderkortet. Genom Funktionshinderkortets A-märkning kan t.ex. en assistent få gratis inträde till evenemang. I framtiden önskar man att Funktionshinderkortet får genomslagskraft förutom hos enskilda tjänsteleverantörer även på båt-, buss- och flygbolag, biografkedjor och arrangörer av evenemang, och på sätt utveckla delaktighet för alla människor. Besöksmål för Funktionshinderkortet och tilläggsinformation till tjänsteleverantörer finns på nätet på https://www.vammaiskortti.fi/sv/.

I alla frågor gällande Funktionshinderkortet svarar Funktionshinderkortsbyrån per e-post på vammaiskortti@kvps.fi eller genom att ringa det avgiftsfria servicenumret 0800-122533 må-ti kl. 9-12 och on kl. 12-15.

__________

EU:s Funktionshinderkort ger ökade möjligheter till delaktighet för personer med funktionshinder

Under evenemanget som ordnades i Helsingfors 4.12.2017 presenterades EU:s Funktionshinderkort. Om det kommande kortets användningsområden och nytta berättade de sakkunniga som varit med i utvecklingsarbetet kring Funktionshinderkortet, kortets kommande användare samt tjänsteproducenter.

I evenemanget deltog bl.a. Johanna Karimäki, ordförande för riksdagens samarbetsgrupp för funktionshinderfrågor, Tuula Närvä, specialsakkunnig på Fpa, Eveliina Pöyhönen från Social- och hälsovårdsministeriet, överinspektör Jussi Aaltonen vid diskrimineringsombudsmannens byrå, Otso Z. Laxenius från Invalidförbundets förbundsstyrelse, Anna Giss, erfarenhetssakkunnig och bloggare, samt Meelis Joost (Estonian Chamber of Disabled People), som berättade om Estlands Funktionshinderkort.

På plats i Helsingfors samlade evenemanget ca 120 personer och över 80 personer följde programmet via webben.

Illustrerad video 1: EU:s Funktionshinderkort – fler möjligheter

Illustrerad video 2: Nya nöjda kunder med EU:s Funktionshinderkort

Anförande1: Petra Tiihonen & Tuula Närvä
Anförande2: Jussi Aaltonen
Anförande3: Meelis Joost
Anförande4: Antti-Jussi Väinölä
Anförande5: Kati Hakala

__________

THL:s redogörelse över kriterierna för beviljande av Funktionshinderkortet

EU:s Funktionshinderkort – vem kan få det? (på finska)