Startsida

Välkommen att bekanta dig med EU:s Funktionshinderkort! På dessa sidor får du aktuell information om EU:s Funktionshinderkort och besöksmål för Funktionshinderkortet.

EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt hjälpmedel för kommunikation och delaktighet. Kortets syfte är att underlätta aktivt deltagande i olika aktiviteter i samhället för människor med specifika behov av hjälp och stöd. I samband med ansökan om kortet uppbärs en betalning på 10 euro. Kort man har ansökt om under försöksperioden (2018-2020) gäller fram till år 2028.

I Finland har man kunnat ansöka om Funktionshinderkortet sedan juni 2018. Vi jobbar som bäst med att få med så många nya besöksmål för Funktionshinderkortet som möjligt bland tjänsteleverantörer inom olika branscher, bl.a. kultur, sport och idrott, trafik, resande och turism.

Beställ vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om Funktionshinderkortet i din e-post!

På länkarna nedan kan du ta del av tecknade videon som ger information om Funktionshinderkortet:

Video 1: EU:s Funktionshinderkort – fler möjligheter
Video 2: Nya nöjda kunder med EU:s Funktionshinderkort

Funktionshinderkortet har i Finland utvecklats med stöd av EU:s grundrättighets-, jämställdhets- och medborgarprogram åren 2016-2017. I utvecklingsarbetet har deltagit ett flertal handikapporganisationer, tjänsteleverantörer, Social-och hälsovårdsministeriet, Fpa och Institutet för hälsa och välfärd. För koordineringen av genomförandet av Funktionshinderkortet svarar Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning (Kvps). Sedan början av år 2018 får utvecklingsarbetet stöd av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA genom Veikkaus intäkter.

Funktionshinderkortets integritetsskyddspolicy för Funktionshinderkortets kontor (på finska) hittar du på denna länk.