Usein kysyttyä

EU:n Vammaiskortti herättää paljon kysymyksiä. Näille sivuille keräämme listaa useimmin kysytyistä kysymyksistä.

Milloin EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön?
Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018.

Kuka voi saada Vammaiskortin?
Vammaiskortin voi halutessaan saada Suomessa n. 300 00 henkilöä. Kortin saamisen perusteena on jokin jo olemassa oleva päätös (esimerkiksi Kelan vammaisetuus tai vammaispalvelulain mukainen päätös). Tarkempi lista kriteereistä löytyy näiltä sivuilta kohdasta Miten haen korttia?

Miten Vammaiskorttia haetaan?
Vammaiskorttia voi hakea toukokuusta 2018 lähtien Kelan kautta. Tarkemmat ohjeet kortin hakemiseen julkaistaan keväällä 2018.

Miksi korttia eivät voi saada kaikki halukkaat?
Jotta kortti palvelisi eniten tukea tarvitsevia henkilöitä, kortin saajien määrä täytyy rajata. THL:n keväällä 2017 laatiman selvityksen mukaan kortin saajien määrä on rajautunut n. 300 000 henkilöön. Osalla näistä henkilöistä on mahdollista saada korttiinsa A-merkintä (avustajan tarve).

Miksi Vammaiskorttia ei voida liittää osaksi Kela-korttia? Miksi tarvitaan erillinen kortti?
EU:n Vammaiskortti tulee olemaan kaikissa maissa samanlainen, jolloin se on tunnistettava ja tunnettu myös Suomen ulkopuolella. Siksi Vammaiskortti on erillinen kortti.

Miten Vammaiskorttikohteista saa tietoa?
Kaikki Vammaiskortti-kohteet löytyvät näiltä sivuilta kohdasta Vammaiskorttikohteet.

Tunnetaanko Vammaiskortti varmasti kaikkialla Suomessa?
Pyrimme tekemään korttia tunnetuksi kaikin mahdollisin keinoin jo ennen kortin käyttöönottoa. Kortin tunnetuksi tekemiseksi koko maassa tarvitsemme kuitenkin vammaisjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden, kuten palveluntarjoajien tuen. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöehdotuksia osoitteeseen vammaiskortti@kvps.fi

Mikä taho vastaa Vammaiskortin kehittämisestä?
Vammaiskortin kehittämistyöstä vastaa Vammaiskorttitoimisto. Toimisto toimii tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen, palveluntarjoajien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Vammaiskorttitoimiston yhteystiedot löytyvät näiltä sivuilta. Huhtikuusta 2018 alkaen Vammaiskorttitoimistoon saa yhteyden kolmena päivänä viikossa myös maksuttoman palvelunumeroon soittamalla. Ilmoitamme numeron näillä sivuilla heti kun numero on käytössä.