Usein kysyttyä

Vammaiskortti herättää paljon kysymyksiä. Näille sivuille keräämme listaa useimmin kysytyistä kysymyksistä.

Milloin EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön?
Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön vuoden 2018 aikana.

Kuka voi saada Vammaiskortin?
Vammaiskortin voi halutessaan saada Suomessa n. 300 00 henkilöä. Kortin saamisen perusteena on jokin jo olemassa oleva päätös (esimerkiksi Kelan vammaisetuus tai vammaispalvelulain mukainen päätös). Tarkempi lista kriteereistä julkaistaan syksyllä 2017.

Miten Vammaiskorttia haetaan?
Vammaiskorttia voi hakea vuodesta 2018 lähtein Kelan kautta. Tarkemmat ohjeet kortin hakemiseen julkaistaan vuoden 2017 aikana.

Miksi korttia eivät voi saada kaikki halukkaat?
Jotta kortti palvelisi eniten tukea tarvitsevia henkilöitä, kortin saajien määrä täytyy rajata. THL:n keväällä 2017 laatiman selvityksen mukaan kortin saajien määrä on rajautunut n. 300 000 henkilöön. Osalla näistä henkilöistä on mahdollista saada korttiinsa A-merkintä (avustajan tarve).

Miten Vammaiskortti-hankkeen työryhmän jäsenet on valittu?
Vammaiskortti-hankkeen työryhmä koostuu järjestöistä, jotka ovat jo useiden vuosien ajan toimineet aktiivisesti Vammaiskortin saamiseksi Suomeen. Kyseiset järjestöt ovat olleet yhteydessä suoraan Euroopan komissioon.

Miksi Vammaiskorttia ei voida liittää osaksi Kela-korttia? Miksi tarvitaan erillinen kortti?
EU:n Vammaiskortti tulee olemaan kaikissa maissa samanlainen, jolloin se on tunnistettava ja tunnettu myös Suomen ulkopuolella. Siksi Vammaiskortti on erillinen kortti.

Miten Vammaiskorttikohteista saa tietoa?
Kaikki Vammaiskortti-kohteet löytyvät tulevaisuudessa näiltä sivuilta.

Tunnetaanko Vammaiskortti varmasti kaikkialla Suomessa?
Pyrimme tekemään korttia tunnetuksi kaikin mahdollisin keinoin jo ennen kortin käyttöönottoa. Kortin tunnetuksi tekemiseksi koko maassa tarvitsemme kuitenkin vammaisjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden, kuten palveluntarjoajien tuen. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöehdotuksia osoitteeseen vammaiskortti@kvps.fi

Mikä taho jatkaa Vammaiskortin kehittämistä Vammaiskortti-hankkeen jälkeen? Miten kyseinen taho valitaan?
Vammaiskortin kehittämistyöstä tulee vastaamaan vuonna 2018 perustettava Vammaiskorttitoimisto. Toimistolla on yksi toimipiste, mutta se toimii tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjstöjen, palveluntarjoajien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä selvitämme toimiston ylläpitäjää ja rahoitusta. Asiasta tiedotetaan vuoden 2017 aikana.