Startsida

Välkommen till Funktionshinderkortets webbsidor! Här hittar du aktuell information om hur utvecklandet av EU:s Funktionshinderkort framskrider i Finland. Webbsidorna och språkversionerna kompletteras och uppdateras under projektets gång.

Funktionshinderkortet är avsett för personer som behöver extra stöd för att jämlikt och aktivt kunna delta i samhället. Funktionshinderkortet är frivilligt.

Vi arbetar just nu med att utveckla ett system för distribution av kortet. Vi kartlägger också som bäst tjänsteleverantörer som är beredda att ge sitt stöd för Funktionshinderkortet och införa kortet i sin verksamhet. Funktionshinderkortet kommer att tas i bruk i Finland år 2018.

Beställ vårt nyhetsbrev och få senaste nytt om Funktionshinderkortet i din e-post!

Funktionshinderkort-projektet koordineras av Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning tillsammans med Jaatinen – vammaisperheiden monitoimikeskus (aktivitetscenter för handikappfamiljer). I projektets arbetsgrupp ingår också Hjärnförbundet, Finlands Dövas Förbund, Kuuloliitto, Invalidförbundet, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri, Folkpensionsanstalten samt Social- och hälsovårdsministeriet. För kriterierna för att ansöka om Funktionshinderkortet ansvarar Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillsammans med samtliga finländska funktionshinderorganisationer.