Miten haen Vammaiskorttia?

EU:n Vammaiskorttia ei voi vielä hakea. Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018. Silloin korttia voi hakea Kelan kautta. Kerromme tarkemmat hakuohjeet tällä sivulla toukokuussa. Kaikki vammaiset henkilöt eivät voi hakea korttia. Suomessa Vammaiskorttia voi hakea n. 300 000 henkilöä.

Kuka voi hakea Vammaiskorttia keväästä 2018 lähtien?

Et tarvitse erillistä päätöstä Vammaiskortin hakemiseksi. Voit hakea Vammaiskorttia olemassa olevalla, sinulle jo myönnetyllä virallisella päätöksellä. Tällaisia päätöksiä ovat ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson ajan:

 • Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Kelan eläkettä saavan hoitotuki
 • Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Omaishoitosopimus (A)
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
 • Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
 • Päätös saattajapalvelusta (A)
 • Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
 • Henkilökohtainen apu -päätös (A)
 • Päivätoimintapäätös
 • Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)

  (A) = Osalla näistä päätöksistä Vammaiskorttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. Noin 80 000 henkilöä ovat oikeutettuja A-merkintään.

Kerromme toukokuussa 2018 näillä sivuilla, miten kortin hakeminen Kelan kautta tapahtuu.