Miten haen Vammaiskorttia?

Tällä hetkellä EU:n Vammaiskortti ei ole vielä käytössä Suomessa eikä sitä voi hakea. Kaikki vammaiset henkilöt eivät voi hakea korttia. Suomessa Vammaiskorttia voi hakea arviolta n. 300 000 henkilöä. EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön kevään 2018 aikana. Kortin tarkempi käyttöönottoajankohta ilmoitetaan loppuvuodesta 2017.

Kuka voi hakea Vammaiskorttia vuodesta 2018 lähtien?

Et tarvitse erillistä päätöstä Vammaiskortin hakemiseksi. Voit hakea Vammaiskorttia olemassa olevalla, sinulle jo myönnetyllä virallisella päätöksellä. Tällaisia päätöksiä ovat ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson aikana:

 • Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Kelan eläkettä saavan hoitotuki
 • Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Puhevammaisen tulkkauspäätös (A)
 • Omaishoitosopimus (A)
 • Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
 • Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös)
 • Päätös saattajapalvelusta (A)
 • Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
 • Henkilökohtainen apu -päätös (A)
 • Päivätoimintapäätös
 • Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)

  (A) = korttiin tulee myös A=avustaja merkintä, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon.

Kerromme loppuvuodesta 2017 näillä sivuilla, miten kortin hakeminen tapahtuu.