Ajankohtaista

Tiedote lehdistölle 4.6.2018

EU:n Vammaiskortti lisää vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) on käytössä nyt myös Suomessa. Kortin hakeminen on mahdollista maanantaista 4.6. alkaen. Yhtenäistä vammaiskorttia on odotettu pitkään. Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja käyttäessään erilaisia palveluita. EU:n Vammaiskorttia pilotoidaan kahdeksassa Euroopan maassa.

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Vammaiskortin hinta on 10 euroa. Vuosina 2018–2020 haettujen korttien voimassaoloaika on vuoteen 2028 saakka.

Kortin voivat saada henkilöt, joilla on Vammaiskortin hakemiseen oikeuttava päätös. Lista päätöksistä löytyy osoitteesta www.vammaiskortti.fi sekä Kelan verkkosivuilta.

Vammaiskortin tilaus tehdään itse verkossa

Kortin hakija toimittaa ensin Vammaiskortin tilauslupalomakkeen Kelaan, jossa päätöksen voimassaolo tarkistetaan. Tämän jälkeen kortin hakija saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän pääsee viimeistelemään oman korttitilauksensa verkossa. Korttia varten hakija tarvitsee toimivan sähköpostiosoitteen ja kasvokuvan, joka liitetään korttitilaukseen verkossa. Kortin maksamisen jälkeen kortti saapuu tilaajalle postissa neljän viikon kuluessa. Kortin hakija voi myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät Kelan verkkosivuilta ja osoitteesta www.vammaiskortti.fi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vammaiskorttikohteissa kehitetään palveluiden saavutettavuutta

EU:n Vammaiskorttia on Suomessa kehitetty vammaisjärjestöjen, palveluntarjoajien, Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Vammaiskortin kehittämisen koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimiva Vammaiskorttitoimisto. Kortin kehittämistyötä tukee STEA Veikkauksen tuotoista. Suomessa Vammaiskorttia ja sen saamisen edellytyksiä kehitetään kolmen vuoden kokeilujakson ajan (2018-2020).

Eri alojen palveluntarjoajat voivat sitoutua Vammaiskorttikohteiksi täyttämällä Vammaiskorttikohteen ilmoittautumislomakkeen verkossa. Vammaiskorttikohteessa Vammaiskortin A-merkinnällä voi saada esimerkiksi avustajan maksutta mukaan tapahtumiin. Vammaiskorttikohteiksi toivotaan yksittäisten kohteiden lisäksi jatkossa mukaan myös laiva-, bussi- ja ja lentoyhtiöitä, elokuvateatteriketjuja ja tapahtumajärjestäjiä.  Vammaiskorttikohteet ja lisätietoja palveluntarjoajille löytyy verkkosivuilla www.vammaiskortti.fi.

Kaikissa vammaiskorttia koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä Vammaiskorttitoimistoon sähköpostitse vammaiskortti@kvps.fi tai soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 0800-122533 ma-ti klo 9-12 ja ke klo 12-15.

______________________________

Tiedote 28.5.2018

EU:n Vammaiskortin kriteeristöä kehitetään neuropsykiatrista kirjoa edustavien järjestöjen kanssa yhteistyössä

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) tulee Suomessa käyttöön vuoden 2018 aikana. Vammaiskortin saavat vammaiset henkilöt, joilla on jokin kriteeristön mukainen päätös. Lista päätöksistä löytyy tästä linkistä. Korttiin oikeutettuja on Suomessa arviolta n. 300 000 henkilöä. Osalla korttiin oikeutetuista henkilöistä on mahdollisuus saada korttiin merkintä A (avustaja/assistant).

Vammaiskortin kriteeristön määrittelyssä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä ja se perustuu vammaisjärjestöille ja vammaisille henkilöille tehtyyn kyselyyn sekä THL:n tekemään selvitykseen. Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimiva Vammaiskorttitoimisto. Vammaiskorttitoimiston ohjausryhmänä toimii vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä Vammaisfoorumi.

Neuropsykiatrisen kirjon henkilöitä edustavat järjestöt ovat tuoneet esiin huolensa siitä, että EU:n Vammaiskortti ei nykyisen kriteeristön mukaan ole neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden saatavilla. Näillä henkilöillä tarve vammaiskortille olisi kuitenkin suuri. Vammaiskorttitoimisto on vienyt asian Vammaisfoorumin hallituksen käsiteltäväksi, joka ohjausryhmän asemassa tekee päätökset EU:n Vammaiskortin kriteeristöä koskeviin muutoksiin.

Vammaisfoorumin hallitus on päättänyt perustaa työryhmän, joka selvittää neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden mahdollisuuksia hakea EU:n Vammaiskorttia tulevaisuudessa. Työryhmä aloittaa työskentelynsä alkusyksystä 2018. Työryhmän puheenjohtajana toimii Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen.

Työryhmään kutsutaan lisäksi Aspergeryhdistyksen, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen, ADHD-liiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan ja Vammaiskorttitoimiston edustajat.

Lisätietoja:

EU:n Vammaiskortti Suomessa
Petra Rantamäki
petra.rantamaki@kvps.fi, puh. 0207 713 528

______________________________

Vammaiskortti tutuksi -kiertue starttaa syyskuussa

Järjestämme syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana Vammaiskortti tutuksi -kiertueen, jonka yhteydessä kerromme kortista palveluntarjoajille ja tarjoamme käytännön opastusta kortin hakemiseen. Kiertuepäivät ovat 4.9. Helsinki, 18.9. Joensuu, 5.10. Oulu, 22.10. Vaasa, 7.11. Tampere, 19.11. Jyväskylä, 17.1. Kuopio, 24.1. Kouvola ja 31.1. Salo. Tarkemmat tiedot päivitetään tälle sivulle kesän ja syksyn aikana.

______________________________

EU:n Vammaiskortin hinta on varmistunut

Vammaiskortin ohjausryhmänä toimiva Vammaisfoorumin hallitus on vahvistanut 19.4.2018 pidetyssä kokouksessaan EU:n Vammaiskortin hinnan. Kortin käyttäjän maksettavaksi jäävä kortin hinta on kymmenen (10) euroa. Asiakas maksaa kortin samalla, kun viimeistelee korttitilauksen verkkopalvelussa. Maksupalveluna on Paytrail, joka täyttää verkkopalvelun saavutettavuusvaatimukset. Asiakas voi halutessaan käyttää korttia hakiessaan myös puolesta-asioijaa ja avustajaa. Kaikki kolmen ensimmäisen vuoden kokeilujakson aikana myönnetyt kortit ovat voimassa vuoteen 2028.

______________________________

Tiedote 12.3.2018

EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018

EU:n vammaiskortti (EU Disability Card) tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018. Korttia haetaan Kelasta, minkä jälkeen asiakas tilaa sen kortin toimittajalta. Kortin jakelujärjestelmää kehitetään parhaillaan.

Vammaiskortti on vapaaehtoinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa.

Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja käyttäessään erilaisia palveluita. Kaikille EU-maille yhtenäisen kortin avulla myös asiakaspalvelu helpottuu.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta tästä linkistä.

______________________________

THL:n laatima selvitys Vammaiskortin myöntämisperusteista

EU:n Vammaiskortti – kuka voi saada sen?